Organisation

gruppebil
 
Fuglsanggården er organiseret på følgende måde:
 
LMU 
 
 
 
Fuglsanggården har et LMU, der sørger for, at medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, så Fuglsanggården vedbliver at være et dejligt sted at arbejde og bo.
 
Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne skal hele tiden forbedres og udvikles, så alle medarbejdere sikres medindflydelse og medbestemmelse.
 
Målene for LMU er:
 
• At bevare værdierne og sørge for, at de udmøntes i praksis
• At skabe trivsel og tilfredshed
• At sørge for, at vi gør en forskel
• At fremme anerkendelse
• At udvikle det tværgående samarbejde
• At holde gejsten oppe
• At bakke op om bo-enhedernes visioner
• At sørge for arbejdsglæde
• At sikre, at krav og ressourcer stemmer overens
• At sikre medinddragelse og indflydelse på beslutninger
• At holde et højt informationsniveau
• At lytte, handle og tilpasse efter behov
• At tage beslutninger ud fra holdningen om altid at se mulighederne.