Takster 2016

SUNDHED OG OMSORG

Takster 2016

sundhed og omsorg

         

           


         

Indledning.

Taksterne for 2016 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre takster er beregnet/godkendt af forvaltningen.

Huslejer

I forbindelse med godkendelsen af diverse budgetter vedr. ældreboliger og lejeboliger, bliver der beregnet en husleje – baseret ud fra budgetter.

Ældreboliger skal "hvile" i sig selv, således at der ikke kan/må beregnes et driftsunderskud eller driftsoverskud via driften.

Øvrige lejeboliger er omkostningsbestemt, dvs. huslejen fremskrives på samme måde som udgifterne.

Boligregnskaberne søges indirekte godkendt via Kommunalbestyrelsen ved fastsættelse af huslejen.

Takster – udmeldt/fastsat af:

Social- og indenrigsministeriet

- kommunal madordning pr. portion til hjemmeboende

- kost i plejeboliger

Kommunalbestyrelsen

- cafe-takst for hovedret og biret

- takster til fritvalgsområderne – mad, pleje, praktisk hjælp m.v.

- takster til servicebevisordningen.

Forvaltningen

- serviceydelser i plejeboliger

- aflastningsophold

- dagcenterbetaling

- kørsel egenbetaling

- udlejningstakster i f.eks. Fælleshus

Fastsættes decentralt f.eks. på køkkenområdet

- løssalg i cafeer

- diverse salg fra køkkener

- salg til andre – møder, kurser m.v.

Generelt

Der er tidligere vedtaget følgende omkring takster - generelt:

At takster i cafe, takster for pjecer m.v. bliver fastsat af den relevante områdeleder eller teamleder. Taksterne fastsættes ud fra en afvejning af fremstillingspris, ønske om fremme af salg, sæsonbestemte ydelser m.v. (omkostningsbaserede takster).

At taksterne inden for sundhed og omsorg fastsættes som enhedstakster i de situationer, hvor ydelsen og omkostningen er sammenlignelig.

I øvrige situationer fastholdes en individuel takst for en bestemt ydelse i en bestemt plejeboligbebyggelse.

Taksterne beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af tilbuddet eller typen af tilbud.

At de enkelte plejeboligbebyggelser selv afgør, hvorvidt et nyt tilbud skal tilbydes beboerne – f.eks. salg af toiletartikler, rengøringsartikler m.v. Drøftes og aftales i de respektive bruger- og pårørenderåd. Taksten for ydelsen fastsættes fortsat som anført i dette skrift.

At der ikke opkræves kommunal deltagerbetaling i forbindelse med sociale og igangsættende tiltag som f.eks. bankospil, gudstjeneste, underholdning, sangaften. Mange af disse aktiviteter er planlagt og gennemført via tiltag fra frivillige, lokalråd, venneforeninger o.l.

Aktiviteterne er i forvejen ofte kombineret med en lille egenbetaling til køb af kaffe/kage, gebyr til bankoplade o.l.

Taksterne er tilstræbt fastsat på den måde, at taksterne skal dække hvad det koster af producere den kommunale serviceydelse. Ved at skabe gennemsigtighed i omkostningerne, får både politikere, brugere, ledelse og medarbejdere et bedre grundlag for at prioritere ressourcerne og de kommunale tilbud.

HUSLEJER

Sundhed og omsorgs beregninger af huslejer i ældreboliger og almindelige udlejningsboliger.

Opgørelsen omfatter de boliger som henhører direkte under sundhed og omsorg samt de ældreboliger som sundhed og omsorg varetager administrationen for.

Driftsområde

Takster

2014

Takster

2015

Takster     2016

Plejecenter Farsøhthus

   

12 boliger á 54 m2

5.099,00

5.198,00

5.241,00

28 boliger á 53,1 m2

5.139,00

5.239,00

5.282,00

2  boliger á 41,9 m2

4.533,00

4.621,00

4.659,00

8  boliger á 53 m2

5.132,00

5.232,00

5.275,00

1  bolig á 52,6 m2

5.110,00

5.210,00

5.252,00

2  boliger á 39,1 m2

4.385,00

4.471,00

4.507,00

    

Møllehjemmet – Potetevej 14, Auning.

   

4 boliger á 69 m2

4.459,00

4.667,00

4.771,00

    

Møllehjemmet - Elme Allé 10, Auning

   

26 boliger á 70 m2

6.065,00

6.184,00

6.251,00

    

Møllehjemmet - Elme Allé 8, Auning

   

6 boliger á 57,2 m2

5.068,00

4.929,00

4.998,00

    

Elme Allé 2, Auning

   

6 boliger á 65 m2

6.152,00

6.152,00

6.235,00

    

Banesvinget 18, Auning

   

12 boliger á 63 m2

5.555,00

5.680,00

5.749,00

    

Banesvinget 20, Auning

   

10 boliger á 65 m2

4.733,00

4.950,00

5.017,00

    

Sygehusvej 29, Ørsted

   

7 boliger á 68 m2

5.744,00

5.847,00

5.847,00

7 boliger á 56 m2

5.494,00

5.593,00

5.593,00

    

Sygehusvej 27, Ørsted

   

18 boliger á 71 m2

6.838,00

6.884,00

6.930,00

    

Rougsøvej 121A-D, Ørsted og Dr. Frandsens Vej  1–11, Ørsted

10 boliger á 68 m2

4.766,00

4.833,00

4.733,00

    

Østerled 10-24, Vivild

   

8 boliger á 60 m2

3.516,00

3.593,00

3.635,00

    

Rougsøvej 155A-K, Holbæk

   

7 boliger á 56 m2

1.859,00

1.232,00

1.098,00

5 boliger á 62 m2

1.997,00

1.302,00

1.161,00

    

Stadionparken 14-36, Allingåbro

   

12 boliger á 65 m2 (renoveret 2010)

4.436,00

4.318,00

4.373,00

    

Stadionparken 38-48 og 1A-1D, Allingåbro

   

10 boliger á 65 m2

3.928,00

3.928,00

3.855,00

    

Stadionparken 2A-2F, Allingåbro

   

4 boliger á 45 m2

3.848,00

3.848,00

3.776,00

1 bolig á 52 m2

4.131,00

4.131,00

4.054,00

1 bolig á 54 m2

4.214,00

4.214,00

4.136,00

1 bolig á 53 m2

4.171,00

4.171,00

4.093,00

1 bolig á 61 m2

4.414,00

4.414,00

4.332,00

    

Plejecenter Violskrænten, Grenaa

   

2 - vær. bolig

5.682,00

5.757,00

5.826,00

    

Bofællesskab Skovstjernen

   

2 – vær. bolig 70 m2

5.885,00

5.951,00

5.997,00

2 – vær. bolig 75 m2

6.305,00

6.376,00

6.426,00

    

Plejecenter Digterparken

   

2 - vær. Bolig

5.638,00

5.638,00

5.705,00

    

Glesborg Plejecenter

   

2 - vær. Bolig

5.934,00

5.934,00

6.057,00

    

Boliger i Ørum Djurs og Rimsø

   

Dystrupvej 6A-6H

4.111,00

4.111,00

3.777,00

Grønnevang 1-15

4.039,00

4.039,00

3.705,00

Stedvadvej 3, 1 og 11

3.844,00

3.844,00

3.563,00

Stedvadvej 3, 2 og 12

5.208,00

5.208,00

4.826,00

Stedvadvej 3, 3 og 13

5.005,00

5.005,00

4.638,00

Stedvadvej 3, 4 og 14

3.764,00

3.764,00

3.489,00

Stedvadvej 3, 5 og 15

4.297,00

4.297,00

3.982,00

Stedvadvej 3, 6 og 16

5.126,00

5.126,00

4.751,00

Stedvadvej 3, 7 og 17

5.157,00

5.157,00

4.779,00

Stedvadvej 3, 8 og 18

5.095,00

5.095,00

4.722,00

Dystrupvej 4

5.824,00

6.301,00

6.475,00

    

Grønnegården - ældreboliger

   

2 - vær boliger 70 m2

5.905,00

5.905,00

5.988,00

Dolmer Have 2, Grenaa

   

2 - vær boliger 70 m2

5.028,00

5.111,00

5.233,00

    

Dolmer Have 6-24, Grenaa

   

2 - vær boliger 55 m2

5.308,00

4.891,00

5.141,00

Madservice

Takster

2014

Takster

2015

Takster

2016

Borgernes betaling for madservice inkl. levering:

Hovedret – almindelig

49,00

49,00

51,00

Hovedret – almindelig – incl. biret

55,00

56,00

57,00

    

Borgernes betaling for madservice ex. levering:

Hovedret – almindelig

46,00

47,00

47,00

Hovedret – almindelig – incl. biret

52,00

52,00

53,00

    

Madservice i plejeboliger – pakkeløsning pr. måned

    

Døgntakst- fuld kost

3.374,00

3.424,00

3.473,00

Delmåltider:

   

Morgenmad

362,00

367,00

373,00

Frokost

788,00

800,00

811,00

Middag

1.554,00

1.577,00

1.599,00

Mellemmåltider

670,00

680,00

690,00

    

Cafepriser.

   

Hovedret incl. biret

49,00

49,00

51,00

    

Udgifter i plejeboligbebyggelser pr. måned:

   

Rengøringsmidler(ej fællesarealer i huslejen)

85,00

71,00

78,00

Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)

 

38,00

38,00

Toiletpapir

8,00

8,00

10,00

Engangsvaskeklude

50,00

50,00

35,00

Vaskeservietter

241,00

201,00

205,00

Vask af linned i fælles vaskehus

325,00

328,00

69,00

Vask personlig beklædning i fælles vaskehus

325,00

328,00

69,00

Vask af linned og personlig beklædning

520,00

520,00

137,00

    

Bassintræning – takst pr. gang

41,00

39,00

43,00

    

Kost og linnedleje ifm. midlertidigt ophold – pr. døgn

141,00

117,00

119,00

    

Posthaven – årligt – lille brugerkort

Aktiviteter ekskl. motion

223,00

222,00

216,00

    

Posthaven – årligt – stort brugerkort

Incl. motionskort – omfatter alle aktiviteter

452,00

448,00

441,00

    

Farsøhthus – Norsk Sekvenstræning

- Årskort

229,00

226,00

227,00

    

Møllehjemmet – Norsk Sekvenstræning

- Årskort

229,00

226,00

227,00

    

Fuglsanggården

Stort brugerkort - årskort

452,00

448,00

443,00

    

Kørsel - egenbetaling

Kørsel til aktivitets og træningscentre -pr. tur

15,00

15,00

15,00

    

Fælleshuset – Stadionparken i Allingåbro.

Leje for ½ dag, eller en aften

248,00

253,00

247,00

Leje for hel dag

653,00

665,00

650,00

Takster fastsat af Kommunalbestyrelsen

Fritvalgsområdet og

Servicebevisordningen

Takster

2014

Takster

2015

Takster

2016

Kommunal madordning- priskrav til leverandører – fritvalgsområdet

Madservice – med udbringning (pr. portion)

     

Hovedret

50,25

52,25

50,50

Biret

14,25

14,00

13,50

Hovedret inkl. biret

65,00

66,25

64,00

Hovedret diæt

67,50

69,75

67,50

Hovedret diæt inkl. biret

81,00

83,75

81,00

    

Madservice – uden udbringning (pr. portion)

   

Hovedret

46,00

47,75

46,50

Biret

12,75

12,75

12,50

Hovedret inkl. biret

58,75

60,50

59,00

Hovedret diæt

61,25

63,75

62,00

Hovedret diæt inkl. biret

73,50

76,50

74,50

    

Praktisk hjælp dagtimer (mandag til fredag kl. 06-17)

Område ØST

341,00

348,00

345,00

Område VEST

363,00

370,00

381,00

Område Anholt

518,00

528,00

489,00

    

Praktisk hjælp dagtimer (hjælp til rengøring)

Område ØST

293,00

297,00

296,00

Område VEST

363,00

370,00

381,00

Område Anholt

518,00

528,00

489,00

    

Personlig pleje dagtimer (mandag til fredag kl. 06-17)

Område ØST

341,00

348,00

345,00

Område VEST

363,00

370,00

381,00

Område Anholt

518,00

528,00

489,00

Personlig pleje aften på hverdage (mandag til fredag kl. 17-23)

Område ØST

392,00

400,00

435,00

Område VEST

380,00

388,00

536,00

Område Anholt

621,00

633,00

589,00

    

Personlig pleje nat på hverdage (mandag til fredag kl. 23-06)

Område Øst

514,00

524,00

510,00

Område Vest

590,00

602,00

641,00

Område Anholt

634,00

647,00

602,00

    

Personlig pleje dagtimer i weekend (lørdag og søndag kl. 06-17)

Område Øst

442,00

451,00

429,00

Område Vest

371,00

378,00

466,00

Område Anholt

638,00

651,00

606,00

    

Personlig pleje aften i weekend (lørdag og søndag kl. 17-23)

Område Øst

433,00

442,00

558,00

Område Vest

786,00

496,00

678,00

Område Anholt

766,00

781,00

729,00

    

Personlig pleje nat i weekend (lørdag og søndag kl. 23-06)

Område ØST

698,00

712,00

672,00

Område VEST

773,00

788,00

633,00

Område Anholt

813,00

829,00

774,00