Nyt TV Fuglsanggården

 

The International Association of Lions Clubs

LIONS CLUBS INTERNATIONAL.  DISTRIKT 106 B  DENMARK

LIONS CLUB GRENAA

Knud Nis-Hansen, Public Relations, PR Hasselbakken 5, 8500 Grenaa Telf.: + 45 86 325841(priv), Telf.: 86320197 (arb.),fax: 86320145(arb), Mobil: 23712941, E-mail knudnis@stofanet.dk

Grenaa, den   11. April 2008

P R E S S E M E D D E L E L S E

LIONS Club Grenaa donerer fladskærms-TV til Fuglsanggården i Grenaa

 Boenhed 3, ved Fuglsanggården i Grenaa, modtog onsdag den 9. April en donation i form af et 32 tommer stort fladskærms TV, til opsætning i et fællesområde på boenheden. Det var Vita Nielsen der som repræsentant for Fuglsanggårdens venner modtog fjernsynet på beboernes vegne. Henning Bendixen var den glade giver fra Lions Club Grenaa og Søren Holck medbragte „teknikken“ fra TV-firmaet EXPERT, der beredvilligt havde hjulpet donationen på vej.

Vedhæftede billed fra overdragelsen viser:

fra Lions Club Grenaa, Henning Bendixen nr.2 fra højre –  Vita Nielsen fra Fuglsanggårdens venner nr. 1 fra højre samt Søren Hock fra TV-firmaet Expert nr. 5 fra højre. Øvrige personer på billedet er et udsnit af boenhedens beboere.

For god orden skyld skal nævnes, at på billedet ses på bagerste række også – Gerda, Maja og Ejwind fra Venneforeningen.

Vi takker fra boenhed 3 – beboere og personale for det flotte TV..

 

Helle Thomsen