Borgere med demens skal til at bruge computere

 

Ældremobiliseringens datastuer i Posthaven, Grenaa og på Møllehjemmet i Auning deltager i et nyt pilotprojekt hvor computeren tages i brug til at stimulere og træne borgere med demens.

Det er det finsk udviklede interaktive program, Picture Gramophone Pikosystem, der i den danske oversættelse gør det muligt at lægge ens egen billed- og musikhukommelse ind på computeren.

Datastuerne har i samarbejde med plejepersonalet i henholdsvis Kærnehuset, på Fuglsanggården og på Møllehjemmet oprettet en personlig brugerprofil, hvor det er muligt at ligge brugerens egne private fotos ind. Billederne lægges til grund for huskespil, puslespil samt fotoarkiv. Endvidere er der lavet kryds- og tværs, der er tilpasset den enkelte borger med en demens sygdom.

Ved hjælp af touchscreen (fingertrykskærm) kan borgeren med demens selv betjene computeren og spille sit eget huskespil eller puslespil baseret på egne fotos eller måske løse en kryds- og tværs. Der er forskellige sværhedsgrader fra seks brikker op til 24.  Idéen er at træne og stimulere hukommelsen. Der er bl.a. indbygget klapsalver der sikrer at brugeren bekræftes i succesen, når det lykkes at samle et puslespil, der måske består af bryllupsbilledet, et foto af datteren, eller huset og bilen fra en tidligere dagligdag.

Ældremobiliseringen håber, at projektet kan være med til at stimulere og give øget livskvalitet for den ældre. Samtidig er det også vigtigt, at de pårørende kan inddrages og på den måde dele fælles minder.

 Der er installeret ”touchscreen computere” i Kærnehuset, Posthaven, på Plejecenter Fuglsanggården og på Møllehjemmet i Auning.

 Projektet blev forleden præsenteret for Norddjurs Kommune.

Teamleder Helle Thomsen for Fuglsanggården og Kærnehuset siger; ” Vi er meget spændte på at følge dette projekt til dørs – Vi vil lave en rapport over, de resultater vi opnår med de nye computere” og fortsætter” Der står et engageret personale bag implemteringen i praksis og vi håber det vil blive en succes.” Vi takker for, at vi er udvalgt til at få lov at deltage i pilotprojektet og for den konsulent bistand der også ligger fremadrettet fra datastuen”.

  Demenspc 

 På billedet ses Frank Brogaard og Svend Nielsen i gang med at præsenterer programmet for personalet fra Fuglsanggården og Kærnehuset i Posthaven.