Demenscentret

 
fuglsanggården 1P8B1281xI maj 2014 åbnede Fuglsanggården et nyt demenscenter, der består af 20 boliger med 5 aflastnings/udrednings-pladser, 5 pladser for mennesker med udadreagerende adfærd i forbindelse med deres demenssygdom, samt 10 pladser til mennesker med svær demens og BPSD-symptomer.
 
Medarbejderne på demenscentret har specialviden inden for relationsarbejde og håndtering af konflikter og udfordrende adfærd. Alle arbejder ud fra en værdibaseret tilgang til hverdagens udfordringer, hvor der altid kan findes en fornuftig og konstruktiv løsning.
 
Der arbejdes ud fra Tom Kitwoods teorier, hvor det enkelte og hele menneske er i fokus i forhold til sit behov her og nu. Det spontane - og de små øjeblikke - er det afgørende i situationsetikken og den bærende kraft i omsorgen. 
 
I demenscenteret bruges mest tid på én-til-én kontakt.
 
 
Midlertidigt ophold.
 
Der udarbejdes en kontrakt ved indflytningen, og der medbringes blot toilettaske, beklædning og evt. medicin og medicinliste. Fuglsanggården sørger for resten.
 
 
Alle, der flytter ind, tilbydes et armbånd, så personalet vil blive adviseret, hvis man forlader Fuglsanggården og har glemt at sige det. GPS udlånes uden beregning ved behov.