Bruger/Pårørende-råd

 
Medlemmer af pårørenderådet på Fuglsanggården: 
 
 
 Formand:fuglsanggården 1p8b2002x
 
Rita Melin (pårørende)
Duevej 30
8500 Grenaa
Tlf. 60 71 46 73
 
 
Næstformand:
 
Jens Skovmand (pårørende)
Frejasvej 3
8500 Grenaa
Tlf. 21 27 94 03
 
 
Menige medlemmer:
 
Arne Thygesen (beboer)
Katholmvej 40
8500 Grenaa
 
Inge Lise Post(pårørende)
Åstrupbrinken 2
8500 Grena
Tlf. 28 87 77 24

fuglsanggården 1P8B1683x
Henny Thygesen (pårørende)
Trekanten 21
8500 Grenaa
Tlf. 31 39 16 68
 
Aksel Melin (pårørende)
Åvangen 42
8844 Balle
Tlf. 86 33 75 30
 
Hans Erik Nielsen (Ældrerådet)
Århusvej 70
8500 Grenaa
Tlf. 29 17 96 78
 
Rikke Eriksen (Medarbejderrepræsentant)
Demenscenter
Tlf. 89 59 24 01
 
Helle Thomsen (Plejecenterleder)
Fuglsanggården
Tlf. 89 59 24 12
 
Suppleant for ældrerådet:
Benthe Andersen
Ålsridevej 31
8570 Trustrup
Tlf. 23 64 65 03
 
-
 
Suppleanter er velkomne til alle møder.
 
Hvis medlemmer udtræder, flyttes den første fra suppleantlisten over som medlem.